Home

fotocarousel

Nieuws WerkSaam

Heronderzoek voor cliënten zonder coach (Accordion ingeklapt)

Dit jaar bekijken we de situatie van een grote groep cliënten opnieuw. Het gaat om cliënten die nu niet actief op zoek zijn naar werk. Deze cliënten hebben nu geen coach. Zij worde...
Lees meer over 'Heronderzoek voor cliënten zonder coach'

Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden februari 2017 (Accordion ingeklapt)

Deze maand ontvangen alle uitkeringsgerechtigden weer een nieuwsbrief
Lees meer over 'Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden februari 2017'

Sociaal ondernemen in Noord-Holland Noord centraal tijdens ontbijt Dag van Duizend Voorbeelden (Accordion ingeklapt)

Een steeds groter aantal bedrijven in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord kiest voor mensen met een arbeidsbeperking en dus voor sociaal ondernemen. Met 946 gerealiseerde banen voor deze doe...
Lees meer over 'Sociaal ondernemen in Noord-Holland Noord centraal tijdens ontbijt Dag van Duizend Voorbeelden'

Verzending saldobiljetten (Accordion ingeklapt)

Aan het begin van elk kalenderjaar verstuurt WerkSaam saldobiljetten aan degenen die nog een vordering hebben openstaan. Op het saldobiljet staat saldo op 31 december vorig jaar. Het saldobiljet ...
Lees meer over 'Verzending saldobiljetten'