sluiten
Moeder met kinderen (1)

Stichting Leergeld West-Friesland

Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Kinderen kunnen dan bijvoorbeeld meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging of het verstrekken van een fiets. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een opstapje, waardoor zij opbloeien, meer dingen leren en eigenwaarde krijgen.

Wie komen in aanmerking?

Leergeld ondersteunt kinderen als het inkomen van de ouders niet meer bedraagt dan 120% van het bijstandsniveau. Ouders of verzorgers kunnen hulp vragen wanner zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen. Ook gezinnen die moeten rondkomen van leefgeld, omdat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten, kunnen om hulp vragen bij Leergeld.

Kwijtschelding kosten voortgezet onderwijs, zoals ouderbijdrage en excursies e.d.

Leergeld heeft in 2015 overeenstemming bereikt met de besturen van het Atlascollege, Tabor, RSG Enkhuizen en Martinuscollege over kwijtschelding van de eigen bijdrage van ouders voor diverse schoolactiviteiten. Afgesproken is dat ouders bij Leergeld daartoe een aanvraag kunnen doen. Leergeld beoordeelt deze zelf. De ouders ontvangen een brief als de stichting het geld toekent. Met deze brief kunnen zij naar de administratie van de school, zodat ze de rekening niet meer hoeven te betalen.

Verstrekking computers

Sinds 1 februari 2015 verstrekt Leergeld ook computers/desktops, als deze niet door de gemeente wordt vergoed. Voorwaarden hiervoor zijn: één per gezin, kind ouder dan 10 jaar, eens per 5 jaar.

Stichting Mycroft computer Kringloop Zwaag verzorgt dit en levert een goede tweedehands computer met toebehoren en actuele software. Ouders ontvangen hiervoor een voucher.

Meer informatie

Wilt u voor uw kind(eren) een aanvraag indienen? Een aanvraagformulier is te vinden op de website van Leergeld WestFriesland. Bij elke aanvraag wordt bekeken of deze toch kan worden vergoed uit de mogelijke voorzieningen van de gemeenten. Als dat zo is wordt u eerst naar de gemeente doorverwezen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Stichting Leergeld? Leergeld is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met woensdag van 10.00 tot 15.00 uur op 0229 - 706800 of via e-mailadres info@leergeldwestfriesland.nl.

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten