sluiten
Werkgever En Werknemer

Tozo - uitkering algemeen

Als u op de link naar iParticipatie klikt, en u bent ingelogd via uw DigiD, dan komt u op een beginpagina. Klik op het 'plusje' om een aanvraag te starten en/of selecteer 'Regeling Tozo' als u voor het eerst een Tozo-uitkering aanvraagt. Als u dit al eens eerder gedaan heeft, klikt u op 'Verlengen Tozo'. Klik onderaan op 'Ok'. 

iParticipatie plusknop

iParticipatie Tozo aanvragen uitkering  Iparticipatie Tozo verlengen aanvraag

Wanneer u uw aanvraag niet volledig heeft ingevuld, of niet alle bijlagen heeft bijgevoegd, dan krijgt u hier via iParticipatie een bericht over; dit noemen we een hersteltermijn. U kunt vervolgens alsnog de gevraagde gegevens inleveren. Pas daarna kunnen wij uw aanvraag behandelen. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gemaakt voor ondernemers die in de knel komen door de Coronacrisis. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder bijstandsniveau daalt. Daarnaast is er een bedrijfskrediet om liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Meer specifiek geldt de regeling voor mensen die:

 • gevestigde zelfstandigen zijn, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig zijn en rechtmatig verblijven in Nederland;
 • Nederlander zijn of daarmee gelijkgesteld;
 • een bedrijf of zelfstandig beroep hebben dat in Nederland wordt uitgeoefend;
 • voldoen aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • vóór 17 maart 2020 (18.45 uur) gestart zijn met de onderneming en voldoen aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig zijn in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. Voor een aanvraag via WerkSaam zijn dat deze gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

U kunt geen gebruik maken van de Tozo-regeling als u studiefinanciering krijgt. Tenminste, wanneer u nog geen 27 jaar bent. Vanaf die leeftijd is er misschien wel een aanvulling vanuit de Tozo mogelijk.

Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw onderneming. Er is ook geen vermogenstoets. Dat betekent dat we niet naar uw vermogen (bijvoorbeeld spaargelden) kijken.

 

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt WerkSaam u tot maximaal 1 april 2021 inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Dat komt neer op maximaal € 1.536,34 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.075,44 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Daarnaast kunt u een bedrijfskrediet aanvragen van maximaal € 10.157,- euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden en is tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is 3 jaar.

Bij Tozo geldt er een partnerinkomenstoets. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van uw partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als uw gezamenlijke inkomen boven de Tozo-uitkering uitkomt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 3.

Voorbeeld:

De Tozo 3-uitkering voor een echtpaar/partners is € 1.536,34.
Uw partner verdient in juni € 500,-.
Jullie ontvangen gezamenlijk € 1.536,34 -/- € 500,- = € 1.036,34 uitkering.

Voorbeeld 2:

De Tozo 3-uitkering voor een echtpaar/partners is € 1.536,34.
Uw partner verdient in juni € 2.000,-.
U ontvangt geen uitkering.

 

Tot 1 januari 2021 is het Tozo bedrijfskrediet een aflossingsvrije lening. De terugbetalingsverplichting voor het bedrijfskrediet start op 1 juli 2021. Dit betekent dat u vanaf dan maandelijks gaat aflossen. Ontvangt u na 1 januari 2021 het bedrijfskrediet? Ook dan gaat uw aflossing in per 1 juli 2021. 
De rente van de lening begint op de datum waarop de lening is verstrekt

We handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af en proberen dat in elk geval binnen de wettelijke termijn van 8 weken te doen. We doen dit op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van het besluit staat binnen 2 werkdagen de betaling op uw rekening.

Lukt het niet, dan kan WerkSaam overgaan tot het geven van voorschotten aan ondernemers. Als u in financiële nood bent, kunt u ons om een voorschot vragen. Neem in dat geval contact met ons op. 

WerkSaam moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Wij vragen u naar uw inschrijfnummer bij de KvK, naar een kopie van uw bankpas en naar uw ID-bewijs (indien u een partner heeft, ook het ID-bewijs van uw partner). Verder hebben wij informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden.
We zullen ook informatie vragen over uw onderneming, Hiermee helpt u ons om zicht te krijgen op het juist verstrekken van de regeling.

Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient dan kunt u de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020.
Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.
Het is met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Als u aan de voorwaarden voldoet dan kan Tozo3 toegekend worden tot en met maart 2021. Wanneer u in februari of maart 2021 Tozo3 aanvraagt dan kan dat met terugwerkende kracht van 1 maand. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 februari een aanvraag indient dan kunt u de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 januari 2021.

Uw inkomen is grotendeels of volledig weggevallen. De Tozo vult uw inkomen aan tot de voor uw huishouden geldende bijstandsnorm. Om te kunnen bepalen hoe hoog die aanvulling in uw geval is, moet WerkSaam weten welke inkomsten u nog wel hebt. Als u een partner met inkomen heeft, moet u zijn of haar inkomen ook doorgeven.

Vanaf 1 oktober 2020 geeft u via een inkomstenverklaring elke maand aan ons door hoe hoog uw inkomsten of die van uw partner zijn. Ook als u geen inkomsten heeft gehad geeft u dit via deze verklaring door. Het is belangrijk dat u ons goed informeert over uw inkomsten en eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Doet u dit niet en houdt u bewust informatie achter? Dan moeten we u een boete geven.  
We proberen u nu zoveel mogelijk te helpen met de berekening van uw inkomsten. In deze tekst wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

 1. Wat telt als inkomen voor de Tozo? 
 2. In welke periode worden de inkomsten geteld? 
 3. Hoe bereken je voor de Tozo de netto-inkomsten uit je eigen bedrijf? 
 4. Hoe bereken je de inkomsten van je partner? 
Lees verder
Direct contact?
Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten

Er is een storing!

sluiten

Mijn WerkSaam laadt momenteel trager dan normaal. Soms lukt het laden van de pagina helemaal niet. Wij vragen u, als hier last van heeft, om het op een later moment nog eens te proberen.