sluiten
Catering

Wat doet de cliëntenraad?

De Cliëntenraad adviseert het bestuur van WerkSaam over het te voeren beleid. De beleidsmedewerkers van WerkSaam maken beleidsstukken en verordeningen. Voordat die aan het bestuur worden aangeboden komt het ter advisering bij ons. Verder geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over allerlei andere zaken. Dit doen wij altijd schriftelijk.

Vergaderingen

Minimaal twee keer per jaar vergaderen wij met het bestuur. Zelf vergaderen wij één keer per maand.

Meer informatie

Hier kunt u de adviezen van de cliëntenraad vinden.
Neem contact met de cliëntenraad op voor meer informatie.

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten