sluiten
Gezin Bank lol

Uitkering

Uitkering - algemeen

Voor meer informatie over uitkeringen kijk op de website van de Rijksoverheid.

Is uw uitkering korter dan 3 maanden geleden gestopt? Dan kunt u een uitkering aanvragen via een verkorte aanvraagprocedure.

U neemt contact op met uw inkomenscoach. Samen bespreekt u of u in aanmerking komt voor een verkorte aanvraag. Wij sturen u dan de formulieren op. U vult deze in en stuurt het naar ons terug, samen met de gevraagde bewijzen. Daarna heeft u op korte termijn een gesprek met uw inkomenscoach. Samen bekijkt u de situatie verder.

Als u een arbeidscoach heeft, kunt u er ook voor kiezen daar contact mee op te nemen. Samen kijkt u of u direct naar werk bemiddeld kunt worden. Dan is het aanvragen van een uitkering niet nodig.

Voor een uitkering mag u een maximumbedrag aan vermogen bezitten. Dit heet een vermogensgrens. Onder uw vermogen valt niet alleen spaargeld (van u en uw minderjarige kinderen), maar bijvoorbeeld ook een auto en andere waardevolle bezittingen. Het maximale vermogen dat u voor de Participatiewet mag hebben, hangt af van uw situatie. Heeft u meer vermogen dan het maximumbedrag, dan moet u dit geld eerst opmaken voordat u een bijstandsuitkering krijgt.

De hoogte van de vermogensgrens vindt u op deze website

Heeft u een eigen huis? De overwaarde op dit huis kan van invloed zijn op de bijstandsuitkering. De eerste € 53.100,- aan overwaarde rekenen we niet mee. Heeft u meer overwaarde op uw huis? Dan kunnen wij de bijstandsuitkering geheel of voor een deel als lening verstrekken. Wij kunnen u ook verplichten om uw huis te verkopen. 

De hoogte van de bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw woon- en leefsituatie. Wilt u weten hoeveel u kunt krijgen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Woont u met één of meer anderen samen in een huis? Misschien is de kostendelersnorm wel van u op toepassing.

De Participatiewet is een vangnetregeling. Dit betekent dat u pas een bijstandsuitkering krijgt als uw inkomsten bij elkaar lager zijn dan de uitkering die u van WerkSaam krijgt. Kijk hier voor de hoogte van uw uitkering. Dat kunnen ook inkomsten zijn die u nog niet krijgt maar waar u wel recht op heeft, zoals alimentatie, WW- of WAO-uitkering.

Om een bijstandsuitkering te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

 • Uw vermogen komt niet boven de vermogensgrens uit (zie hieronder).
 • U bent tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont in Nederland.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering wanneer die uitkering even hoog of hoger is dan uw bijstandsuitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

 

U krijgt de bijstandsuitkering tot u weer voldoende inkomen heeft of tot het moment dat u niet langer aan de voorwaarden voldoet.

Op de genoemde data stort WerkSaam uw uitkering naar uw bank. Dit betekent niet altijd dat u het geld direct op kunt nemen. Houd er rekening mee dat de bank tijd nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening.

Vraag altijd eerst na bij uw bank of uw uitkering al is bijgeschreven.

Het kan per rekeningnummer en bank verschillen hoe laat het geld op de rekening staat. Dit kan ook 's avonds zijn.

Heeft u inkomsten die u maandelijks opgeeft?

Houd er rekening mee dat de uitkeringsadministratie eerst uw inkomstenverklaring moet verwerken. Dit duurt maximaal 5 werkdagen na het inleveren van uw inkomstenverklaring. Upload uw loonstrook/bewijsstuk van uw inkomen, dit voorkomt vertraging in de verwerking.

Jonger dan 27 jaar

Stap 1: uitkering aanvragen

Je vraagt je bijstandsuitkering online via de applicatie iParticipatie aan. Hoe dit werkt, lees je hier. 

Daarnaast heeft WerkSaam nog een aantal gegevens nodig als je een uitkering aanvraagt. Je leest hieronder voorbeelden van gegevens:

 • naam, geboortedatum, Burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning
 • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van jouw schulden)
 • hoogte van hypotheek of huur
 • begin- en (mogelijke) einddatum van je dienstverband bij jouw laatste werkgever
 • afschriften van jouw bankrekeningen

Ben jij een jongere tussen de 18 en 27 jaar?

Dan stopt jouw melding al snel, omdat je de zoektijd hebt. Lukt het niet om een opleiding of werk te vinden, dan kunt kun je 4 weken na de dag dat je je hebt gemeld, je verzoek om bijstand afronden. Je kunt dan weer inloggen met je DigiD en verder gaan met je eerdere melding.

Woon je samen?

Dan vraag je samen een bijstandsuitkering aan. Je moet dan allebei bovenstaande gegevens invullen.

 

Stap 2: Intakegesprek

Vanwege corona is een intakegesprek op het kantoor van WerkSaam momenteel niet mogelijk. We bellen je nu binnen een week nadat we je aanvraag ontvangen hebben. Tijdens dit gesprek stellen wij je enkele vragen. Daarmee bepalen wij of je recht hebt op een uitkering. Maar ook wat je mogelijkheden op het gebied van werk zijn. Na deze intake krijg je zo snel mogelijk bericht van ons over je aanvraag.

Tot AOW-leeftijd (27-67 jaar)

Stap 1: uitkering aanvragen

U vraagt uw bijstandsuitkering online via de applicatie iParticipatie aan. Hoe dit werkt, leest u hier.  

Daarnaast heeft WerkSaam nog een aantal gegevens nodig als u een uitkering aanvraagt. U leest hieronder voorbeelden van gegevens:

 • naam, geboortedatum, Burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning
 • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van uw schulden)
 • hoogte van hypotheek of huur
 • begin- en (mogelijke) einddatum van uw dienstverband bij uw laatste werkgever
 • afschriften van uw bankrekeningen

Woont u samen?

Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U moet dan allebei bovenstaande gegevens invullen.

 

Stap 2: Intakegesprek

Vanwege corona is een intakegesprek op het kantoor van WerkSaam momenteel niet mogelijk. We bellen u nu binnen een week nadat we uw aanvraag ontvangen hebben. Tijdens dit gesprek stellen wij u enkele vragen. Daarmee bepalen wij of u recht heeft op een uitkering. Maar ook wat uw mogelijkheden op het gebied van werk zijn. Na deze intake krijgt u zo snel mogelijk bericht van ons over uw aanvraag.

Boven de 50 jaar werkloos geworden (IOAW)

De hoogte van de IOAW is gebaseerd op het sociaal minimum en uw woonsituatie: samenwonend, kostendeler of alleenstaand. WerkSaam bekijkt of:

 • u inkomsten uit werk heeft of inkomsten die voortkomen uit een eerder salaris, bijvoorbeeld een WW-uitkering (als u meerdere banen had en daaruit later werkloos bent geworden);
 • u een partner met inkomsten (werk, uitkeringen, pensioen) heeft.

Deze inkomsten brengen wij in mindering op uw IOAW-uitkering.

Kostendelersnorm

Bent u alleenstaand en zijn er andere bewoners ouder dan 18? Dan geldt voor u de kostendelersnorm. Dat komt omdat u sommige kosten, zoals huur, gas, water en elektra met elkaar kunt delen. Als dit zo is wordt de hoogte van de IOAW aangepast. U krijgt een lagere uitkering dan iemand die zijn woning niet met een ander deelt. Het maakt hierbij niet uit hoeveel inkomen de andere personen hebben.

Welke personen tellen niet mee?

Niet alle personen die waarmee u samen in een woning woont tellen mee voor de kostendelersnorm. Personen die niet mee tellen zijn:

 • Medebewoners/kinderen tussen de 18 en 21 jaar;
 • Medebewoners/kinderen van 21 jaar of ouder die een opleiding of studie volgen waarvoor aanspraak op studiefinanciering (DUO) gemaakt kan worden of die een BBL-opleiding volgen;
 • Samenwonenden met een zakelijke/commerciële relatie.

De hoogte van de IOAW-uitkering vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid

Stap 1: uitkering aanvragen

U vraagt uw uitkering online via de applicatie iParticipatie aan. Hoe dit werkt, leest u hier. 

Daarnaast heeft WerkSaam nog een aantal gegevens nodig als u een uitkering aanvraagt. U leest hieronder voorbeelden van gegevens:

 • naam, geboortedatum, Burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning
 • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • hoogte van hypotheek of huur
 • begin- en (mogelijke) einddatum van uw dienstverband bij uw laatste werkgever
 • afschriften van uw bankrekeningen

Woont u samen?

Dan vraagt u samen een uitkering aan. U moet dan allebei bovenstaande gegevens invullen.

 

Stap 2: Intakegesprek

Vanwege corona is een intakegesprek op het kantoor van WerkSaam momenteel niet mogelijk. We bellen u nu binnen een week nadat we uw aanvraag ontvangen hebben. Tijdens dit gesprek stellen wij u enkele vragen. Daarmee bepalen wij of u recht heeft op een uitkering. Maar ook wat uw mogelijkheden op het gebied van werk zijn. Na deze intake krijgt u zo snel mogelijk bericht van ons over uw aanvraag.

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u vóór 1-1-1965 bent geboren en na uw 50ste werkloos bent geworden. Ook moet u de maximale uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen. De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau.

Om een IOAW-uitkering te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

 • U woont in Nederland.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering en die uitkering is even hoog of hoger dan de bijstandsnorm.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Bij de IOAW heeft uw vermogen (bijvoorbeeld huis, auto) geen invloed op uw recht op uitkering.

U krijgt de uitkering tot u weer voldoende inkomen heeft of tot het moment dat u niet langer aan de voorwaarden voldoet. WerkSaam toetst of u aan de voorwaarden voldoet en bepaalt of u een IOAW-uitkering krijgt.

Let op! In de IOAW geldt een sollicitatieplicht, zowel voor u als voor uw eventuele partner.

Voor meer informatie over uitkeringen kijk op de website van de Rijksoverheid.

Bent u op uw eerste werkloosheid dag 60 jaar en 4 maanden? Dan kunt u een IOW uitkering aanvragen. Voor de IOW kunt u terecht bij het UWV. Het UWV bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor de IOW.

Uitkering voor zelfstandigen (Bbz)

Als u uw bedrijf moet beëindigen omdat deze niet meer levensvatbaar is, kan u in sommige gevallen voor maximaal 12 maanden een uitkering krijgen.

Meer informatie over de Bbz kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.

Als u een bedrijf wilt starten kunt u mogelijk ook een bedrijfskapitaal krijgen. Als u vanuit een bijstandsuitkering een bedrijf wilt starten is ook een uitkering mogelijk. U moet dan wel genoeg gaan verdienen met uw bedrijf. Dit hoeft niet meteen, maar wel na een bepaalde periode. Om dit vooraf te kunnen beoordelen, moet u een ondernemingsplan laten zien. Mogelijk kan het startersloket u helpen bij de start van uw bedrijf. Kijk ook eens op hun website.

Het kan ook zijn dat u tijdelijk niet voldoende inkomen heeft uit uw bedrijf, maar dat deze wel levensvatbaar is. Dan kunt u tijdelijk een uitkering krijgen. Dit kan een lening zijn of een gift. Dit is afhankelijk van uw inkomen.

Als u geld nodig heeft en u krijgt dit niet van een bank of andere geldverstrekker dan kunt u mogelijk geld krijgen van WerkSaam. Dit is een lening. Een belangrijke voorwaarde is dat uw bedrijf na het verstrekken van de geldlening weer verder kan. Dit noemen we levensvatbaar.

Uitkering voor oudere zelfstandigen die hun bedrijf moeten stoppen omdat zij onvoldoende inkomen uit het bedrijf hebben (IOAZ)

Uw partner wordt als zelfstandige aangemerkt en heeft zelf recht op IOAZ als deze 55 jaar of ouder is, maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. En minimaal 525 uur per jaar meewerkt in het bedrijf.

De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan € 26.455 per jaar (bedrag in 2020).

Meer informatie over de IOAZ kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.

Als u dak- of thuisloos bent

Meer informatie vindt u op deze website van de Rijksoverheid

Mijn WerkSaam - algemeen

U kunt deze gegevens bekijken door in te loggen op het beveiligde gedeelte van Mijn WerkSaam. U logt in met uw DigiD. Kies nadat u bent ingelogd voor 'Gegevens bekijken' en kies daarna aan de linkerkant voor 'Uitgekeerd - Algemene bijstand'.

Pip Mijn WerkSaam uitkeringsspecificatie

U kunt deze gegevens wijzigen door in te loggen op het beveiligde gedeelte van Mijn WerkSaam. U logt in met uw DigiD. Kies nadat u bent ingelogd voor 'Zelf doen' en kies daarna aan de linkerkant voor 'E-mail adres', 'IBAN nummer' of 'Telefoonnummers'.

Pip Mijn Werksaam wijzigingen doorgeven

Als u op de link naar iParticipatie klikt, en u bent ingelogd via uw DigiD, dan komt u op een beginpagina. Klik op het 'plusje' om een aanvraag te starten en/of selecteer 'algemeen levensonderhoud' en klik onderaan op 'Ok'. 

 

iParticipatie aanvragen uitkering

Wanneer u uw aanvraag niet volledig heeft ingevuld, of niet alle bijlagen heeft bijgevoegd, dan krijgt u hier via iParticipatie een bericht over; dit noemen we een hersteltermijn. U kunt vervolgens alsnog de gevraagde gegevens inleveren. Pas daarna kunnen wij uw aanvraag behandelen. 

Mijn WerkSaam - Inkomsten en wijzigingen doorgeven

Als u op de link naar iParticipatie klikt, en u bent ingelogd via uw DigiD, dan komt u op een beginpagina. Klik op het 'plusje' om het invullen van een formulier te starten en/of selecteer 'inkomstenverklaring’ en klik onderaan op 'Ok'. 

Als u op de link naar iParticipatie klikt, en u bent ingelogd via uw DigiD, dan komt u op een beginpagina. Klik op het 'plusje' om het invullen van een formulier te starten en/of selecteer ‘mutatieformulier' en klik onderaan op 'Ok'. 

iParticipatie plusknop

 Iparticipatie wijzigingen doorgeven

Als u aan het werk gaat of andere inkomsten krijgt dan moet u de inkomsten aan ons doorgeven. Zijn het nieuwe inkomsten die u nog niet eerder aan ons heeft gemeld? Dan moet u dit eerst melden via een mutatieformulier. Kijk bij wijzigingen doorgeven hoe dit werkt.

Ja, u moet de inkomstenverklaring dan toch invullen en u geeft dan aan dat u voor deze maand geen inkomsten heeft.

De verplichting om de inkomstenverklaring in te vullen vervalt pas als u heeft aangegeven dat u bent gestopt met werken. Als u niet heeft aangegeven dat u bent gestopt met werken en u vult geen inkomstenverklaring in, dan ontvangt u geen uitkering. Als u na 2 maanden nog geen inkomstenverklaring heeft ingevuld, gaan we onderzoeken of u uw uitkering nog wel nodig heeft.

Indien u stopt met werken kunt u dit aangeven op de inkomstenverklaring. Daarna vervalt de verplichting om inkomsten door te geven totdat u weer aan het werk gaat. Indien u weer gaat werken geeft u dat door, door het mutatieformulier in te vullen. Kijk bij wijzigingen doorgeven hoe dit werkt.

Geef uw inkomsten door zodra al uw gegevens compleet zijn. Dus bijvoorbeeld nadat u uw loonstrook van uw werkgever heeft ontvangen. Stuur de loonstrook (of andere bewijsstukken) ook altijd mee met de inkomstenverklaring. Alleen een complete inkomstenverklaring met bewijsstukken kunnen wij verwerken. Na ontvangst van uw inkomstenverklaring, verwerken wij deze zo snel mogelijk en betalen wij uw uitkering binnen 5 dagen aan u uit.

Voorbeeld:

Meneer Nieuwboer werkt in september 10 uur per week. Zijn werkgever stuurt zijn loonstrook op 5 oktober. Meneer Nieuwboer kan daarom zijn inkomsten op 5 oktober doorgeven en ontvangt zijn uitkering op zijn laatst 5 dagen later.

Voor vragen of hulp kunt u contact met ons opnemen of kom langs bij het werksaam café.

Mijn WerkSaam - afwezigheid/vakantie

Ja, u mag ieder jaar op vakantie zonder uw recht op uitkering kwijt te raken. Het maakt voor uw recht niet uit of u naar het buitenland gaat of in Nederland blijft. Wel is het zo dat u maximaal vier weken (28 dagen) per kalenderjaar in het buitenland mag verblijven.

Ja, maar uw vakantie mag uw kansen om een baan te vinden niet kleiner maken. Dit betekent dat de vakantie uw opleiding of re-integratietraject niet in de weg mag staan. Daarom moet u eerst afspraken met uw coach maken voordat u uw vakantie boekt. Als u toch uw opleiding of re-integratietraject belemmert door uw vakantie, dan kunnen wij uw uitkering verlagen.

Ja, meldt u uiterlijk binnen 3 werkdagen na uw vakantie persoonlijk bij WerkSaam (Dampten 26, 1624 NR  Hoorn). Neem uw paspoort en tickets/vouchers of betalingsbewijs van uw reis mee. Dit kan niet schriftelijk of telefonisch. Komt u eerder terug? Meldt u zich dan ook eerder. Elke dag dat u zich later meldt, telt mee als vakantiedag.

Als u getrouwd bent of samenwoont en samen op vakantie wilt, hoeft u maar één persoon de vakantie door te geven. Als u niet tegelijk op vakantie gaat, moeten u en uw partner beiden uw vakantie doorgeven. U kunt uw vakantie doorgeven via Mijn WerkSaam. 

U mag maximaal vier weken (28 dagen) per kalenderjaar verblijven in het buitenland. Dit mag in één keer maar ook bijvoorbeeld 2 keer 2 weken. De dag van vertrek telt niet mee met het aantal dagen. De dag waarop u terug komt telt wel mee. U mag de vakantieweken van twee opeenvolgende jaren niet achter elkaar in december en januari opnemen.

Ja, als u naar het buitenland wilt, meldt u dit minimaal twee weken van tevoren bij WerkSaam. U kunt dit doorgeven via Mijn WerkSaam.

Ook bij een vakantie in Nederland bespreekt u eerst met uw coach uw vakantieplannen. Want uw verplichtingen lopen door. Dit betekent bijvoorbeeld dat u er voor moet zorgen dat uw post u bereikt en dat u zich houdt aan uw opleidings- of re-integratieafspraken. Wilt u zich tijdens uw vakantie niet aan uw verplichtingen houden? Meld dit dan minimaal 2 weken van tevoren bij WerkSaam.

U kunt deze gegevens wijzigen door in te loggen op het beveiligde gedeelte van Mijn WerkSaam. U logt in met uw DigiD. Kies nadat u bent ingelogd voor 'Zelf doen' en kies daarna aan de linkerkant voor 'Afwezigheid/Vakantie'.

Pip Mijn Werksaam wijzigingen doorgeven

Direct contact?
Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten

Storing en Onderhoud

sluiten

Vanavond (vrijdag 5 maart) vanaf 17:00 uur en ook morgen is iParticipatie niet beschikbaar in verband met een update.

Onze excuses voor het ongemak.