sluiten
Gezin bank boekje lezen

Uitkering - algemeen

Voor meer informatie over uitkeringen kijk op de website van de Rijksoverheid.

Is uw uitkering korter dan 3 maanden geleden gestopt? Dan kunt u een uitkering aanvragen via een verkorte aanvraagprocedure.

U neemt contact op met uw inkomenscoach. Samen bespreekt u of u in aanmerking komt voor een verkorte aanvraag. Wij sturen u dan de formulieren op. U vult deze in en stuurt het naar ons terug, samen met de gevraagde bewijzen. Daarna heeft u op korte termijn een gesprek met uw inkomenscoach. Samen bekijkt u de situatie verder.

Als u een arbeidscoach heeft, kunt u er ook voor kiezen daar contact mee op te nemen. Samen kijkt u of u direct naar werk bemiddeld kunt worden. Dan is het aanvragen van een uitkering niet nodig.

Voor een uitkering mag u een maximumbedrag aan vermogen bezitten. Dit heet een vermogensgrens. Onder uw vermogen valt niet alleen spaargeld (van u en uw minderjarige kinderen), maar bijvoorbeeld ook een auto en andere waardevolle bezittingen. Het maximale vermogen dat u voor de Participatiewet mag hebben, hangt af van uw situatie. Heeft u meer vermogen dan het maximumbedrag, dan moet u dit geld eerst opmaken voordat u een bijstandsuitkering krijgt.

De hoogte van de vermogensgrens vindt u op deze website

Heeft u een eigen huis? De overwaarde op dit huis kan van invloed zijn op de bijstandsuitkering. De eerste € 53.100,- aan overwaarde rekenen we niet mee. Heeft u meer overwaarde op uw huis? Dan kunnen wij de bijstandsuitkering geheel of voor een deel als lening verstrekken. Wij kunnen u ook verplichten om uw huis te verkopen. 

De hoogte van de bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw woon- en leefsituatie. Wilt u weten hoeveel u kunt krijgen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Woont u met één of meer anderen samen in een huis? Misschien is de kostendelersnorm wel van u op toepassing.

De Participatiewet is een vangnetregeling. Dit betekent dat u pas een bijstandsuitkering krijgt als uw inkomsten bij elkaar lager zijn dan de uitkering die u van WerkSaam krijgt. Kijk hier voor de hoogte van uw uitkering. Dat kunnen ook inkomsten zijn die u nog niet krijgt maar waar u wel recht op heeft, zoals alimentatie, WW- of WAO-uitkering.

Om een bijstandsuitkering te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

 • Uw vermogen komt niet boven de vermogensgrens uit (zie hieronder).
 • U bent tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont in Nederland.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering wanneer die uitkering even hoog of hoger is dan uw bijstandsuitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

 

U krijgt de bijstandsuitkering tot u weer voldoende inkomen heeft of tot het moment dat u niet langer aan de voorwaarden voldoet.

Op de genoemde data stort WerkSaam uw uitkering naar uw bank. Dit betekent niet altijd dat u het geld direct op kunt nemen. Houd er rekening mee dat de bank tijd nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening.

Vraag altijd eerst na bij uw bank of uw uitkering al is bijgeschreven.

Het kan per rekeningnummer en bank verschillen hoe laat het geld op de rekening staat. Dit kan ook 's avonds zijn.

Heeft u inkomsten die u maandelijks opgeeft?

Houd er rekening mee dat de uitkeringsadministratie eerst uw inkomstenverklaring moet verwerken. Dit duurt maximaal 5 werkdagen na het inleveren van uw inkomstenverklaring. Upload uw loonstrook/bewijsstuk van uw inkomen, dit voorkomt vertraging in de verwerking.

U kunt, bij heel bijzondere omstandigheden, een voorschot aanvragen. Bespreek dit met uw contactpersoon. 

Kijk eerst op uw uitkeringsspecificatie wat er is veranderd. Komt u er dan niet uit, vraag dan om uitleg aan uw coach. U kunt het Klant Contact Centrum bellen via (0229) 25 87 58 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. Zij geven uw vraag door aan uw coach en die neemt dan contact met u op. 

Neem contact op met ons Klant contact centrum. Onze collega's zijn bereikbaar via (0229) 25 87 58 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

Op uw persoonlijke internetpagina in Mijn WerkSaam kunt u op ieder moment de actuele stand van uw schuld bij WerkSaam raadplegen.

WerkSaam stuurt aan het begin van elk kalenderjaar saldobiljetten. Als u deze ontvangt, betekent dat dat u nog een vordering heeft openstaan. Op het saldobiljet staat het saldo van 31 december vorig jaar. Het saldobiljet kunt u gebruiken voor uw eigen administratie.

U ontvangt per vordering één saldobiljet. Heeft u meerdere vorderingen, dan ontvangt u dus meerdere saldobiljetten.

Toelichting: Het kan gaan om een oude vordering of een nieuwe vordering die is ontstaan. Het kan zijn dat u nooit met WerkSaam te maken heeft gehad, maar dat u toch een saldobiljet krijgt. Dit kan een vordering zijn vanuit de gemeente. Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via 0229 - 258 758 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur of u kunt mailen naar tv@werksaamwf.nl.

Toelichting

Het kan gaan om een vordering die u al langer heeft of om een vordering die nieuw is ontstaan. Het kan zijn dat u nooit met WerkSaam te maken heeft gehad, maar dat u toch een saldobiljet krijgt vanwege een oude vordering vanuit de gemeente.

Ja, dat kan heel eenvoudig. Stuur hiervoor een e-mail naar tv@werksaamwf.nl.

Wat vermeld ik in mijn e-mail?

Wij willen graag dat u onderstaande tekst in uw e-mail kopieert en de vragen invult:

 1. Wat is uw naam en persoonsnummer? (uw persoonsnummer staat op brieven van WerkSaam. Wanneer dit niet bekend is bij u, vermeld dan uw BSN)
 2. Voor welke schuld vraagt u een regeling aan?
 3. Welk bedrag wilt u per maand gaan betalen?
 4. Wat is uw inkomen? (stuur een bewijsstuk hiervan mee)
 5. Heeft u bijzondere uitgaven waar wij rekening mee moeten houden?

Lukt het u niet om via een e-mail een betalingsregeling aan te vragen? Dan kunt u bellen met ons Klant Contact Centrum. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op 0229 - 258 758. Bij een terugbelnotitie wordt u binnen 48 uur teruggebeld.

Wanneer is een betalingsregeling niet mogelijk?

 • Als wij uw schuld al verrekenen met uw uitkering bij WerkSaam.
 • Als wij beslag hebben gelegd op uw salaris of uitkering.

Wat gebeurt er als ik een aanvraag heb gedaan?

Als u een aanvraag voor een betalingsregeling heeft gedaan, laten wij u binnen 14 dagen weten of wij hiermee akkoord gaan.

Hier kunnen meerdere redenen voor zijn. Als u nog geen bericht van ons heeft ontvangen over het beëindigen van uw uitkering, dan kunt u contact met ons Klant Contact Centrum opnemen via 0229 -258 758 op werkdagen van 9.00-17.00 uur.

Het kan verschillende oorzaken hebben waarom uw uitkering niet is gestort. Als u wisselende inkomsten heeft moet u iedere maand een inkomstenverklaring  invullen. Als u deze verklaring niet heeft ingevuld, dan blokkeren wij uw uitkering. Als u inkomsten heeft, moet u altijd uw loonspecificatie meesturen.

Klik hier voor de pagina over de Betaaldata van de uitkeringen. Als u uw verklaring wel heeft ingeleverd of als dit voor u niet van toepassing is, en u heeft uw uitkering niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via (0229) 25 87 58 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt het teveel ontvangen bedrag terugstorten naar rekeningnummer NL33BNGH0285010980, van “WerkSaam Westfriesland” onder vermelding van uw persoonsnummer. Wij adviseren u om ook telefonisch contact op te nemen met de afdeling Terugvordering en verhaal. U kunt dit doen door te bellen naar ons Klant Contact Centrum via 0229 - 258 758 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. U kunt ook mailen naar tv@werksaamwf.nl.

Het vakantiegeld betalen wij altijd eind mei. Als uw uitkering wordt beëindigd dan betalen wij het vakantiegeld uit nadat u van ons de brief over de beëindiging heeft ontvangen.

U ontvangt uw uitkering achteraf, aan het einde van elke maand. Zie voor de exacte data het overzicht met de betaaldata.

Gaat u gedeeltelijk werken en ontvangt u daarnaast nog een aanvullende uitkering? Dan heeft u misschien recht op inkomstenvrijlating. Dit betekent dat een gedeelte van uw inkomsten niet in mindering wordt gebracht op uw uitkering.

Op deze pagina leest u hier meer over.

Direct contact?
Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten