sluiten
Werkgever En Werknemer

Uitkering voor zelfstandigen (Bbz)

Als u uw bedrijf moet beëindigen omdat deze niet meer levensvatbaar is, kan u in sommige gevallen voor maximaal 12 maanden een uitkering krijgen.

Meer informatie over de Bbz kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.

Als u een bedrijf wilt starten kunt u mogelijk ook een bedrijfskapitaal krijgen. Als u vanuit een bijstandsuitkering een bedrijf wilt starten is ook een uitkering mogelijk. U moet dan wel genoeg gaan verdienen met uw bedrijf. Dit hoeft niet meteen, maar wel na een bepaalde periode. Om dit vooraf te kunnen beoordelen, moet u een ondernemingsplan laten zien. Mogelijk kan het startersloket u helpen bij de start van uw bedrijf. Kijk ook eens op hun website.

Het kan ook zijn dat u tijdelijk niet voldoende inkomen heeft uit uw bedrijf, maar dat deze wel levensvatbaar is. Dan kunt u tijdelijk een uitkering krijgen. Dit kan een lening zijn of een gift. Dit is afhankelijk van uw inkomen.

Als u geld nodig heeft en u krijgt dit niet van een bank of andere geldverstrekker dan kunt u mogelijk geld krijgen van WerkSaam. Dit is een lening. Een belangrijke voorwaarde is dat uw bedrijf na het verstrekken van de geldlening weer verder kan. Dit noemen we levensvatbaar.

Ja, dit moet u inderdaad doorgeven. De beëindiging van uw bedrijf heeft gevolgen voor bijvoorbeeld uw uitkering of de aflossing van uw krediet. Meldt dit tijdig bij WerkSaam om vorderingen te voorkomen.

Als u uw bedrijf/zelfstandig beroep gaat beëindigen, dan is het van belang dat u WerkSaam hierover tijdig informeert. Als u nog een uitkering ontvangt, dan zal deze beëindigd moeten worden. Mogelijk heeft u recht op  een IOAZ-uitkering. Zie voor meer informatie hierover LINK.

Daarnaast kan het zijn dat u nog een bedrijfskrediet aan ons moet terugbetalen. Op het moment dat u uw bedrijf beëindigt, gelden er nieuwe aflossingsvoorwaarden. U wordt daarover door WerkSaam geïnformeerd.

Ja dat kan. U dient dit met redenen omklede verzoek (schriftelijk of per e-mail) samen met uw jaarcijfers aan te leveren bij de afdeling Bbz van WerkSaam of uw contactpersoon. Het uitstel is voor een beperkte termijn mogelijk en wordt individueel beoordeeld.

Ja, WerkSaam werkt onder bepaalde voorwaarden mee aan een regeling of akkoord. Dit moet dan wel noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep of tot stand komen bij de beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep. Er zijn twee voorwaarden:

  • het gedeelte dat door een gestelde zekerheid (bijvoorbeeld hypotheek, pandrecht of cessie) wordt gedekt, blijft buiten het akkoord of de regeling;
  • alle concurrente schuldeisers moeten evenredige medewerking verlenen.
Direct contact?
Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten